Vantech Global

INTEGRATED AI ANALYSIS
ENTRANCE & EXIT

Smart City Solution
powered by vantech

Scroll

Giải pháp VANTECH

AN NINH KHU VỰC

GIAO THÔNG

BÁN LẺ

chúng tôi phát triển & dẫn đầu về công nghệ

LĨNH VỰC CỐT LÕI

CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Hình ảnh giám sát thành phố thông minh

LĨNH VỰC CỐT lõi

NỀN TẢNG BẢO MẬT TÍCH HỢP

i-VMS

LĨNH VỰC CỐT LÕI

CÁC GIẢI PHÁP THÔNG MINH

Giải pháp AI

LĨNH VỰC mới

DỰ ÁN GIẢI PHÁP AI

LĨNH VỰC mới

SẢN XUẤT OEM

VANTECH LEADING AI SOLUTION

VANTECH LEADING AI SOLUTION

LEADING AI SOLUTION

LEADING AI SOLUTION

sản phẩm camera high-end

VPH-C818AI

8MP AI COLORFUL DOME CAMERA

VPH-C819AI

8MP AI COLORFUL BULLET CAMERA

VPH-838AI

8MP AI COLORFUL DOME CAMERA

VPH-C839AI

8MP AI COLORFUL DOME CAMERA

i-VMS ANALYTICS SERVER

VS-4864R

24 BAY HOTSWAP RECODING SERVER

VS-1632R08F

16 BAY HOTSWAP RECODING SERVER

VS-0864R64A

08 BAY HOTSWAP ANALYTICS SERVER

VHX-N8256R16

256CH 4K AI Network Server
Chứng chỉ và chứng nhận

Camera thông minh thử nghiệm và chứng nhận

* An toàn internet và bảo mật tại Hàn Quốc

Nhận diện khuôn mặt thử nghiệm và chứng nhận

* ISO 27001 Quản lý và bảo mật thông tin
* ISO 28000 Quản lý phân phối và bảo mật

Phân tích Video thử nghiệm 7 chứng nhận (từ i- LIaDS)

* A CVE Numbering Authority
* Đối tác bảo mật với công nghệ Bright

Chứng nhận hệ thống Iso 9001 : 2015A CVE Numbering Authority

* Dây chuyền lắp ráp camera bảo mật (SGS – chứng nhận hệ thống)
* Chứng nhận VN 16/00089

VANTECH LEADING AI SOLUTION

VANTECH LEADING AI SOLUTION