Vantech Global

Giải pháp quảng cáo đám mây Vantech

Cloud Advertising Solution, giải pháp quảng cáo đám mây - Điều khiển tập trung các thiết bị, cùng địa điểm và thời gian - Quản lý tập trung các thiết bị thông qua bản đồ số (GIS) - Dễ dàng định dạng danh sách nội dung phát: hình ảnh video và đa phương tiện khác.

Xem thêm

Giải pháp quản lý giao thông thông minh: Xử lý hiệu quả ùn tắc và tăng cường an toàn

Giải pháp quản lý giao thông thông minh là sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và quản lý giao thông hiệu quả. Đây là giải pháp mang lại nhiều lợi ích, bao gồm giảm thiểu thiệt hại cơ sở hạ tầng, đảm bảo an toàn giao thông, điều khiển giao thông thông suốt và quản lý đỗ xe thông minh.

Xem thêm

Vantech AI Software – Phần mềm phân tích video iVMS và xử lý dữ liệu thông minh

Research by American Marketing Association states that 60% of marketers include webinars in their marketing strategy. A survey by Curata also backs the importance of webinars where 79% of buyers are ready to share their contact details in exchange for webinar access.

Xem thêm