INTEGRATED AI ANALYSIS
ENTRANCE & EXIT

Smart City Solution
powered by vantech

Scroll

VANTECH solutions

REGIONAL SECURITY

TRAFFIC

RETAIL

chúng tôi phát triển & dẫn đầu về công nghệ

LĨNH VỰC CỐT LÕI

CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Hình ảnh giám sát thành phố thông minh

LĨNH VỰC CỐT lõi

NỀN TẢNG BẢO MẬT TÍCH HỢP

i-VMS

LĨNH VỰC CỐT LÕI

CÁC GIẢI PHÁP THÔNG MINH

Giải pháp AI

LĨNH VỰC mới

DỰ ÁN GIẢI PHÁP AI

LĨNH VỰC mới

SẢN XUẤT OEM

VANTECH LEADING AI SOLUTION

VANTECH LEADING AI SOLUTION

LEADING AI SOLUTION

LEADING AI SOLUTION

camera high-end products

VPH-C818AI

8MP AI COLORFUL DOME CAMERA

VPH-C819AI

8MP AI COLORFUL BULLET CAMERA

VPH-C838AI

8MP AI COLORFUL DOME CAMERA

VPH-C839AI

8MP AI COLORFUL DOME CAMERA

i-VMS ANALYTICS SERVER

VS-4864R

24 BAY HOTSWAP RECODING SERVER

VS-1632R08F

16 BAY HOTSWAP RECODING SERVER

VS-0864R64A

08 BAY HOTSWAP ANALYTICS SERVER

VHX-N8256R16

256CH 4K AI Network Server
certification

Smart camera tested and certified

* Internet safety and security in Korea

Facial recognition tested and certified

* ISO 27001 Information management and security
* ISO 28000 Security and Distribution Management

Test Video Analysis 7 certifications (from i- LIaDS)

* A CVE Numbering Authority
* Security partner with Bright technology

ISO 9001 : 2015A CVE Numbering Authority system certification

* Security camera assembly line (SGS – system certification)
* VN certification 16/00089

VANTECH LEADING AI SOLUTION

VANTECH LEADING AI SOLUTION

technology news