License plate recognition (LPR) camera series

License plate recognition camera (abbreviated as LPR camera - License Plate Recognition) is a technology that uses artificial intelligence (AI) to automatically identify license plates in images or videos recorded by the camera.

CONTINUE READING

Vantech Thermal Camera Body Temperature Measuring Camera System

Hệ thống Camera đo thân nhiệt tự động không tiếp xúc bao gồm: Camera đo thân nhiệt, Blackbody, thiết bị đo phụ trợ. Hệ thống này được khuyến khích lắp đặt tại những nơi kiểm soát ra vào như: sân bay, hải quan, nhà ga, tàu điện ngầm, bệnh viện, văn phòng, trường học, siêu thị, nhà xưởng…

CONTINUE READING

Vantech cloud advertising solution

Cloud Advertising Solution, cloud advertising solution - Centralized control of devices, at the same place and time - Centralized management of devices through digital maps (GIS) - Easily format playlists: images, videos and other multimedia.

CONTINUE READING