News

TRIỂN KHAI HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ MÔ HÌNH THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Phối hợp với Công ty 990 – Công an Thành phố Hồ Chính Minh cùng phòng PH04 Bộ Công An đưa ra giải pháp hoàn chỉnh, nhằm phục vụ cho cán bộ ngành trong công tác bảo vệ an ninh trật tự đô thị xã hội, hướng tới sự phát triển toàn diện mô hình

CONTINUE READING

License plate recognition (LPR) camera series

License plate recognition camera (abbreviated as LPR camera - License Plate Recognition) is a technology that uses artificial intelligence (AI) to automatically identify license plates in images or videos recorded by the camera.

CONTINUE READING

Vantech Thermal Camera Body Temperature Measuring Camera System

Hệ thống Camera đo thân nhiệt tự động không tiếp xúc bao gồm: Camera đo thân nhiệt, Blackbody, thiết bị đo phụ trợ. Hệ thống này được khuyến khích lắp đặt tại những nơi kiểm soát ra vào như: sân bay, hải quan, nhà ga, tàu điện ngầm, bệnh viện, văn phòng, trường học, siêu thị, nhà xưởng…

CONTINUE READING

Vantech cloud advertising solution

Cloud Advertising Solution, cloud advertising solution - Centralized control of devices, at the same place and time - Centralized management of devices through digital maps (GIS) - Easily format playlists: images, videos and other multimedia.

CONTINUE READING

iVMS – video analysis and intelligent data processing software

iVMS can be developed in areas such as traffic, asset protection, event management, access control and many other applications. This allows iVMS to meet the diverse needs of organizations and businesses.

CONTINUE READING