TRIỂN KHAI HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ MÔ HÌNH THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Phối hợp với Công ty 990 – Công an Thành phố Hồ Chính Minh cùng phòng PH04 Bộ Công An đưa ra giải pháp hoàn chỉnh, nhằm phục vụ cho cán bộ ngành trong công tác bảo vệ an ninh trật tự đô thị xã hội, hướng tới sự phát triển toàn diện mô hình “THÀNH PHỐ THÔNG MINH” nhằm tối ưu hóa nguồn lực, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh, tiện ích cho người dân giúp phát triển kinh tế, xã hội.

Write your comment